Lean Startup

Als je risico neemt, doe het dan slim. Met lean startup.

Lean Startup Build Measure Learn loop

Ondernemen zonder risico bestaat niet. Maar je kunt wel onnodig risico uit de weg gaan, door het zo vroeg mogelijk toetsen van je aannames. Bij iedere stap.

De afgelopen jaren heeft de leer van de Lean Startup en Customer Development de software-industrie en andere industrieën flink beïnvloed. Grote bedrijven als Sanoma en ABN AMRO volgen deze methode ook. In de Silicon Valley is het inmiddels de norm.

Lean Startup gaat niet over het besparen van geld. Wel voorkomt het dat je een vermogen uitgeeft aan een project dat niet slaagt. Wat de Lean Startup leert, is het valideren van aannames, voordat je investeert in de kosten van ontwikkeling en marketing van een product. En dat niet één keer, maar telkens weer.

Bestaat het probleem wel?

Het identificeren van de vraag is mogelijk zonder direct een product in de markt te zetten en te kijken of mensen het kopen. Sterker nog, voordat de oplossing (het product) kan worden gevalideerd, dient eerst het probleem te worden gevalideerd. Uit het probleem vloeit immers de vraag naar een oplossing.

De eerste stap, om die reden, is om te valideren of het probleem eigenlijk wel bestaat, en groot genoeg is. Ga daarvoor in gesprek met de doelgroep waarvan u denkt dat die het meeste te kampen heeft met het veronderstelde probleem. Probeer in gesprekken met meerdere mensen uit die groep, te achterhalen of dit probleem er is, zonder het ze in de mond te leggen. Laat vooral ook uw beoogde oplossing nu nog buitenwegen. Probeer er achter te komen welke oplossing ze nu gebruiken en of ze daar tevreden mee zijn.

Komt uit meerdere gesprekken met de primaire doelgroep, voort dat het probleem dat u heeft geïdentificeerd ook inderdaad een groot, prangend probleem is voor deze groep, dan kan er worden begonnen aan een oplossing. Maar dan eveneens op de lean manier.

Is uw product de oplossing?

Validatie van een beoogde oplossing vindt plaats door een minimale versie van een oplossing aan te bieden, om vervolgens het gebruik ervan te meten. Komen er aanmeldingen? (Zo niet, dan hoeft er ook nog geen product te komen). Zo ja, gaan de gebruikers ook echt met het minimale product aan de slag? Waar haken ze af in het proces?

Met de lessen die uit de metingen kunnen worden getrokken, kan het product verder worden ontwikkeld. Om vervolgens de reactie van de gebruikers op die ontwikkelingen weer te meten. Deze cyclus is bekend onder de noemer build, measure, learn.

Via bovenstaande manier van werken is de kans dat u het juiste pad bewandelt – richting een product dat ook verkoopt – aanzienlijk groter.

 

Voor velen is dit een nieuw en spannend proces. Maar de voordelen zijn enorm. Ik kan u hierin begeleiden. Wilt u onnodig risico wegnemen, door op de juiste momenten de juiste stappen te zetten?

Let’s talk.